NIEUWS PROGRAMMA EN INSCHRIJVINGEN

Beste leden,

Nadat we jullie geduld een tijdlang op de proef hebben gesteld door de inschrijvingen voor het nieuwe sportjaar noodgedwongen uit te stellen zijn we er toch in geslaagd om jullie een sportprogramma aan te bieden.

Het zal echter anders zijn, heel anders!

Grote groepen zoals wij die steeds hadden zijn voorlopig UITGESLOTEN!

  • Daarom gaan we elke groepsles opsplitsen in twee delen, een groep A en een groep B. Elke subgroep bevat maximaal 15 sporters. Die 15 sporters zitten in een vaste subgroep (sportbubbel) wat nodig is voor de registratie (track and trace). Elke subgroep komt afwisselend aan de beurt wat wil zeggen dat elke groep om de twee weken les krijgt.
  • De groepen A starten in de week van 14 september en de groepen B starten in de week van 21 september.

Wanneer je je inschrijft op onze website heb je de keuze je in te schrijven ofwel voor groep A ofwel voor groep B. Dit geeft je de mogelijkheid om onderling af te spreken met familieleden of vriendinnen/vrienden om in dezelfde groep les te volgen.

  • De lessen zullen ook iets ingekort worden, nl.van 55 naar 50’.

Reden: twee sportbubbels mogen elkaar niet kruisen. Dit wil zeggen dat de eerste groep de turnzaal volledig moet verlaten hebben (met mondmasker en na het ontsmetten van de handen) alvorens de volgende groep mag binnenkomen ( ook met mondmasker en eerst handen ontsmetten bij het binnenkomen).

  • Er moet een circulatie voorzien worden bij het betreden van het gebouw. De trap nemen uiterst rechts zowel naar boven als naar beneden en achter elkaar met de nodige afstand. Samenscholingen zijn niet toegestaan noch in de zaal, de gangen of voor het gebouw. Best dus na de les snel vertrekken.
  • Materiaal mag zo weinig mogelijk gedeeld worden. Vandaar hebben we besloten dat elk lid zijn eigen oefenmat aankoopt en meebrengt. We trachten klein oefenmateriaal zo weinig mogelijk te gebruiken en indien toch het grondig te ontsmetten na de les.
  • Bij groepstrainingen ben je verplicht om de contactgegevens te registreren bij aankomst, telefoonnummer of e-mailadres. Deze lijsten zullen klaarliggen in de zaal en op aanwezigheid gecontroleerd worden (tracking). Deze gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen en mogen enkel gebruikt worden voor de doeleinden ter bestrijding van COVID-19. De gegevens moeten worden vernietigd na 14 dagen. Alle deelnemers moeten hiermee akkoord gaan of worden in de sportles geweigerd.

CONCREET wat de inschrijvingen betreft:

° vanaf 10/08 kan je je inschrijven voor de eerste les, keuze groep A /B.

° pas vanaf 20/08 kan je inschrijven voor een tweede les, andere groepsles

° vanaf 27/08 kan je inschrijven voor een derde les.

° vanaf 7 september geven we de kans aan nieuwe leden om zich nog in te schrijven.

Deze tijdspanne tussen de verschillende inschrijvingsmomenten geeft aan iedereen de ruimte en tijd om zich voor de geliefkoosde lessen in te schrijven.

De prijzen blijven dezelfde omdat de kosten ook dezelfde blijven. We rekenen hiervoor op jullie begrip (zie website).

Het totale programma blijft hetzelfde als vorig sportjaar. Enkel de energetics wordt energetics- discovery. Esther zal de lessen in het begin van het seizoen nog starten en terug inpikken na haar bevallingsrust. In de tussenperiode zullen de collega’s inspringen waardoor er een diversiteit in het aanbod van groepslessen zal zijn waarbij ‘intens bewegen’ de belangrijkste doelstelling zal zijn.

Een hele uitleg voor een heel anders georganiseerd jaar! We zullen ons met zijn allen flexibel moeten opstellen om steeds aanpassingen mogelijk te maken als de situatie zich voordoet of de overheid de protocollen weer aanpast.

Als er nog onduidelijkheden zijn kan je steeds op info@turnkringdekelle.be terecht.

Ons eigen uitgewerkt protocol of coronagids vinden jullie terug in het huishoudelijk reglement in een aparte rubriek.

Dit alles om veilig samen te kunnen sporten in de strijd tegen COVID-19.

Met welgemeende groeten van ons allen

Het bestuur van de Kelle
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x