Huishoudreglement

Huishoudelijk reglement 'Turnkring de Kelle vzw '

----------------------------------------------------------------------


1) Het turnseizoen loopt van begin september tot eind juni.

2) Leden van het vorige sportjaar krijgen voorrang voor inschrijving. Zij schrijven zich in voor de gekozen les via de link op de website www.turnkringdekelle.be in de maand juli en storten hun lidgeld op rekening van Turnkring De Kelle VZW.

3) Nieuwe leden die zich willen aansluiten dienen dit te doen vanaf augustus via de link op de website www.turnkringdekelle.be en storten hun lidgeld op rekening van Turnkring De Kelle VZW.

4) De verzekering ' lichamelijke ongevallen ' is begrepen in het lidgeld en dekt alle lessen.

De ' Turnkring De Kelle vzw ' is aangesloten bij ' KAVVV-Fedes '

5) Nieuwe leden die willen aansluiten hebben recht op twee kennismakingslessen indien deze lessen niet volzet zijn. Daarna kunnen zij inschrijven via de website en betalen hun lidgeld.

6) Ongevallen opgelopen tijdens de lessenreeksen georganiseerd door ' Turnkring De Kelle vzw ' moeten binnen de 48 uur worden aangegeven bij het bestuur.

7) Melding moet door de leden gemaakt worden van elementen die een invloed kunnen hebben op een veilige deelname aan de lessen ingericht door de ' Turnkring De Kelle vzw'(risicopatienten).

8) de lesgever is verantwoordelijk voor de deelnemers aan de gegeven les en kan ten alle tijde (volgens de inschrijvingslijst) nieuwkomers controleren over hun aanwezigheid.

9) Water in plastiek flesje meebrengen is aangeraden + handdoek.

10) Alle lesgevers en leden hebben respect voor het materiaal.

11) Er wordt deelgenomen aan de lessen in sportieve kledij, op soepel flexibel schoeisel met rubberen zool, of op blote voeten, afhankelijk van de aard van de les.

12) Enkel de lesgever opent en sluit deuren en ramen en bedient de lichten.

13) Lidgelden worden door de Turnkring de Kelle vzw NIET terugbetaald. Behalve voor ernstige en aanvaardbare redenen die voor het einde van de eerste maand van ons sportjaar (september) gemeld worden, en mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken, kan een uitzondering gemaakt worden.

In dat geval kan mits aftrek van de betaalde verzekeringspremie en andere administratieve kosten, slechts een deel van het lidgeld worden terugbetaald.Dit reglement werd gezien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur tijdens de vergadering van 13 augustus 2019

Het huishoudelijk reglement treedt in werking vanaf 13 augustus 2019 en voor onbepaalde duur.

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x